یادگار دوست

شعر و دل نوشته

اسفند 92
2 پست
آبان 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
3 پست
خستگی
1 پست
خسته
1 پست
طاها
1 پست
زخمه
1 پست
بخت
1 پست
چه_سان
1 پست
هر_نفس
1 پست
محرم_دل
1 پست
بعد_تو
1 پست
انتظار
1 پست
سلام
1 پست