بعد تو..

آواره ام و بعد تو افسانه میشوم

از نور هم گذشته ام و هاله میشوم

من بیقرار و تشنه جام شراب تو

بین در شراب لعل تو پیمانه میشوم

سال و عمری و قدحی مملو از سراب

از عمر هم گذشت و سیه چاله میشوم

طاها همیشه قصه عمرت فراغ اوست

در عشق تو بیراهه و بیراهه میشوم

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید